IMG_2388

Doner mat

Alta matstasjon er en samarbeidspartner som kan ta imot mat fra lokale aktører i matbransjen og sørge for at maten når ut til de som trenger den mest.

 

Ved å donere overskuddsmat kan lokal matbransje i Alta redusere matsvinn og samtidig bidra til et bedre samfunn. Gjennom godt samarbeid og trygg håndtering av matsikkerheten kan vi sammen unngå at både små og store mengder mat blir kastet.

 

Næringsmidler som leveres vederlagsfritt for utdeling på veldedig grunnlag er også fritatt for merverdiavgift.

Hvem kan donere?

      Dagligvarebutikker

      Bakerier

      Bensinstasjoner

      Små matprodusenter og distributører

      Organisasjoner / arrangementer / festivaler

      Hotell, restaurant- og catering

      Butikker som selger hygieneartikler o.a. forbruksvarer

      Privatpersoner (direkte innkjøp fra butikk)

Hva kan doneres?

      Brød og bakervarer

o   Dagens overskuddsvarer

o   Gårsdagens bakervarer, dersom riktig oppbevart

      Tørrvarer

o   Kan være utgått på dato, vurderes i hvert tilfelle

      Ferskvarer kjøtt, fisk, kylling

o   Som enda har noen dager igjen før utløpsdato, eller

o   Som er innfryst dagen før «siste forbruksdag», eller

o   Som har «best før»-dato samme dag vi mottar den

 

      Meierivarer

o   Kan ha «best før»-dato senest tre dager før den leveres oss

 

 

      Frukt og grønnsaker

o   Som fremdeles er spiselig vare

 

      Frysevarer

o   Vi kan ta imot frysevarer, også det som har «best før»-dato senest fire uker før mottak hos oss.

o   Maten må ikke ha vært opptint og fryst om igjen.

 

Felles for all mat som doneres er at den må være godt spiselig.

Frys- og kjølekjede må ikke ha vært brutt før maten leveres til oss.

Feil og skader ved emballasjen må ikke påvirke matsikkerheten.

Mat som har vært satt ut til gjester kan ikke doneres.

 

Matsikkerhet er viktig!

Hvordan doneres mat?

 Vi kjører ukentlig faste henterunder i hele Alta, mandag til og med torsdag. Vi kommer gjerne innom på faste dager etter avtale slik at dere kan planlegge rydding og sortering til vi kommer innom. Det betyr likevel ikke at dere alltid må ha noe til oss når vi kommer. 

 

 Man kan ta kontakt på telefon 477 86 318 når man har varer til oss. Som regel vil vi da komme innom og hente samme dag. 

 

Det er også mulig å levere til oss på matstasjonen i Sorenskriverveien 2 på tirsdag, onsdag og torsdag mellom kl.11 og kl. 15. 

Skroll til toppen