IMG_2371

Privatpersoner

Privatpersoner som befinner seg i en vanskelig situasjon og trenger mathjelp kan få hjelp fra matstasjonen.

 

Vårt tilbud er rettet mot mennesker som befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon, enten det er en gang imellom eller over en lenger periode.

 

Vårt mål er å bidra med mat til husholdninger med lavinntekt som derfor ikke får kjøpt tilstrekkelig med mat selv. Vi kan aldri erstatte eget matinnkjøp, men tilby et bidrag av det vi til enhver tid har.

Barnefamilier, eneforsørgere, minstepensjonister, uføre, syke, permitterte, arbeidsledige, lavtlønte, studenter, flyktninger er blant annet grupper vi møter.

Praktisk info

Matstasjonen holder åpent tirsdager og torsdager kl 1200 – kl 1500.

Kølapp deles ut fra kl 1130.

 

Du kan kun benytte vårt tilbud en gang pr. uke.

 

Dersom du av noen grunn ikke har anledning til å besøke matstasjonen i åpningstida, kan du kontakte oss på tlf 477 86 318 for å se om vi likevel kan finne en løsning.

 

Før du kan hente mat hos oss ønsker vi noen opplysninger om deg og din husholdning. Første gang du kommer fyller vi ut et registreringsskjema, og du får med deg et velkomstbrev som vi ber deg lese nøye gjennom.

 

Alle som arbeider ved matstasjonen har taushetsplikt.

ORGANISASJONER OG FORENINGER

Lokale ideelle organisasjoner kan også be om mat fra matstasjonen.

 

En forutsetning er at organisasjonen hjelper mennesker i vanskelige situasjoner, og at maten fra oss tilbys gratis.

Organisasjonen må være registrert i Brønnøysundregisteret.

 

Ta kontakt via telefon eller e-post for nærmere informasjon.

 

Skroll til toppen