Om Alta matstasjon

Alta matstasjon er et dugnadsprosjekt for mennesker, mat og miljø. Vi samarbeider med dagligvarebutikkene i nærmiljøet, samt grossister og matprodusenter, for å berge mat som ellers ville blitt kastet, for så å gid en ut til de som trenger det.

Bakgrunn

Alta Matstasjon ble etablert vår 2020 på initiativ fra Heidi Tangstad, daværende leder for stiftelsen Betania Alta.

Bakgrunn for etableringen var et sosialt engasjement og at Alta manglet et sted hvor man kunne samle inn og omfordele overskuddsmat til mennesker som var i behov av ekstra mathjelp. 

 

Sparebankstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge var en viktig bidragsyter til oppstarten av matstasjonen gjennom tildeling av kr. 600000,- i prosjektstøtte. Støtten gjorde det mulig å tilrettelegge lokalene til en gratisbutikk med tilhørende kjøl- og fryseanlegg. 

 

Både lokalt næringsliv og frivillige deltok på informasjonsmøter om Alta matstasjon i mai 2020. Flere av de som deltok da, frivillige og næringslivsrepresentanter, har siden da vært avgjørende bidragsytere i arbeidet for å redde og omfordele overskuddsmat. 

 

Sommeren 2020 ble matstasjonen åpnet for utdeling av mat, og 21. september 2020 var det offisiell åpning med inviterte gjester og klipping av rødt bånd ved daværende Alta-rådmann Bjørn-Atle Hansen.

Alta matstasjon har siden januar 2021 være registrert som frivillig forening med eget styre, økonomi og organisasjonsnummer. Styrets medlemmer er Heidi Tangstad (styrets leder), Anna Maria Gabourel, Sissel Daniloff, Knut Klevstad og Gunnar Ottesen.

Skroll til toppen