Sponse Alta matstasjon?

Alta matstasjon er et dugnadsprosjekt og vi er derfor avhengig av sponsorer som hjelper med å få tak i overskuddsmat til de som trenger det. Vi samarbeider både med butikker og andre aktører som bidrar på den måten som er mest naturlig.  

Redusere matsvinn og utnytte verdifull mat

Visjonen bak matstasjonen er å «redde» mat som ikke trenger å kastes, videreformidle maten til noen som trenger den og samtidig spare miljøet for unødig CO2-utslipp. Da slipper butikkansatte å kaste fullverdig og spiselig mat! Et samarbeid om matstasjon i Alta vil være nyttig i forhold til den enkelte butikkjede sin visjon om redusert  matsvinn og kan slik bidra til å redusere renovasjonsutgiftene for den enkelte kjøpmann.

Flere gode samarbeidspartnere har gjort dette mulig:

SNN 1 Gavefondet: finansiør og muliggjører av oppstart i 2020
Tromsø Matsentral: raus rådgiver og samarbeidspartner
VEFAS: gratis avfallshåndering
AKSIS: arbeidspraksis
Altas fantastiske næringsliv – kjøpmenn som er mat-reddere
Frivillige som gir tid og kompetanse

Betania Alta har tatt initiativ til Alta matstasjon og organiserer den frivillige innsatsen. Vi stiller til rådighet lokaler, prosjektleder og skal drive tilbudet sammen med engasjerte samarbeidspartnere ut fra våre lokaler i Bossekop. I våre lokaler i Bossekop har vi en liten «gratisbutikk» der overskuddsmat deles ut etter tilgang og kapasitet, og der vi også kan pakke matposer for utdeling.

Hvis du vil bli samarbeidspart med Alta matstasjon – ta gjerne kontakt!

Skroll til toppen